Trang chủ

Văn hóa xã hội

Việc di dời dân tại các khu nhà xung yếu trên địa bàn phường Vạn Mỹ
Ngày đăng 02/08/2019 | 03:25 | Lượt xem: 2205

Phường Vạn Mỹ có 120 hộ thuộc khu vực xung yếu, trong đó: 115 hộ thuộc Khu nhà A5 Vạn Mỹ và 05 hộ riêng lẻ.

18h ngày 31/7/2019, UBND phường họp BCH PCTT & TKCN triển khai các hoạt động phòng, chống cơn bão số 3 và phương án di dời dân tại các khu vực xung yếu.

Ngày 01/8/2019, UBND phường phân công công chức, người lao động xuống từng hộ dân tại các khu vực xung yếu để tuyên truyền, vận động di dời, kết quả có 36 hộ đã di dời về địa điểm đã đăng ký. Tuy nhiên, còn một số hộ dân vắng nhà chưa nắm bắt được tình hình, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng Tổ trưởng Tổ dân phố xuống tuyên truyền, vận động.

Ngày 02/8/2019, UBND phường đã báo cáo Đảng ủy - HĐND để tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia vận động nhân dân di dời.

UBND phường thường xuyên cập nhật tình hình cơn bão số 3 và tăng cường công tác phát thanh để nhân dân nắm bắt tình hình, đặc biệt tăng cường việc tuyên truyền, vận động nhân dân di dời ra khỏi khu vực xung yếu.

Trong trường hợp, các hộ dân không di dời khỏi khu vực xung yếu, UBND phường sẽ tổ chức các lực lượng cưỡng chế di dời dân khu cần thiết.