Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG VẠN MỸ
Ngày đăng 27/04/2021 | 08:10 | Lượt xem: 2247

Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBBC phường Vạn Mỹ ký ban hành Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Vạn Mỹ theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa IX nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết xem tại đây