Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng 17/11/2018 | 08:24 | Lượt xem: 1029

Ngày 10/11/2018 Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tổ chức Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không thuộc diện miễn hoãn, gọi nhập ngũ thời bình năm 2018.

Sơ tuyển sức khỏe tại phường nhằm kiểm tra về thể lực, phát hiện những vấn đề liên quan đến sức khỏe, tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình công dân, phân loại sơ bộ tình hình sức khỏe.

Buổi sơ tuyển đã đạt yêu cầu chất lượng và quy trình khám tuyển. Sau buổi sơ tuyển, số nam thanh niên đạt yêu cầu sẽ được khám chính thức tại quận vào đầu tuần tháng 12/2018. Các Tổ dân phố đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đối tượng trong diện ra khám đầy đủ, nghiêm túc và tạo không khí hồ khởi trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I/2019.

Tổng số sơ tuyển tại phường: ra phường khám 56/74 lệnh đạt tỷ lệ 78,4%, đề nghị gọi khám tại quận 55, số còn lại 19( diện cận, còi, dị tật, có giấy học). UBND phường tiếp tục phân công các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và cán bộ phường phụ trách các tổ dân phố nắm rõ nguồn và kết hợp tổ dân phố tuyên truyền vận động công dân nam đi khám tại quận, lập biên bản xử lý những trường hợp cố tình trốn tránh.