Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia
Ngày đăng 29/12/2016 | 04:27 | Lượt xem: 1194

Sáng 26-12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2017. Đó là phải tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình". Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu.				 Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

 

Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự toàn khóa, được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6. Toàn ngành phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả cao với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống.

 

Đảng ủy Công an Trung ương xác định công tác Công an năm 2017 phải đạt được mục tiêu cụ thể: Nắm chắc tình hình, làm tốt hơn công tác dự báo, tham mưu chiến lược; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh trật tự. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Lực lượng công an nhân dân nỗ lực bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm; đẩy lùi tệ nạn xã hội; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

 

Toàn ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy một số đơn vị, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng công an nhân dân. Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm 2017 là: "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

 

Lực lượng Công an Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm.  Ảnh Hoàng Phước
Lực lượng Công an Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh Hoàng Phước

 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; chủ động nắm chắc, dự báo kịp thời, sát đúng tình hình, diễn biến; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn.

 

Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

(Theo TTXVN)