tin tức nổi bật

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 9887
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 23/09/2019 12:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1876
Tổng số truy cập: 2473180