Trang chủ

Tin tức sự kiện

Lịch công tác tuần
Ngày đăng 09/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 166

  Lịch công tác tuần Từ 08/6/2015 đến ngày 13/6/2015

 

Văn phòng UBND

Phường Vạn Mỹ

 

 

 

Lịch công tác tuần của phường

Từ  ngày 08/6/2015 đến ngày 13/6/2015

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2

08/6

Sáng

- Họp tại quận Đ/c Hệ

 

- Đ/c Hệ

- HT Quận

Chiều

- Họp tại quận

 

 

- Đ/c Hệ

- HT Quận

Thứ 3

 

 

09/6

Sáng

- Họp tại phường Cầu Tre

 

- Đ/c Hà

- HT P. Cầu Tre

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

10/6

Sáng

- Họp tại phường Máy Chai

 

 

- HT P. Máy Chai

Chiều

 

 

 

Thứ 5

11/6

Sáng

 

 

Chiều

 

- Giao ban Tổ trưởng TDP

 

 

- HT Công an

Thứ 6

12/6

Sáng

- Họp tại phường Cầu Tre

 

- Đ/c Hà

- HT P. Cầu Tre

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

13/6

Sáng

- Trực "Một cửa"

- Đ/c H. Anh

 

 

- Bộ phận Một cửa

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật

14/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều