Trang chủ

Tin quốc tế

Tổng hợp, phản ánh kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng 08/05/2020 | 02:07 | Lượt xem: 211

Thực hiện Công văn số 31/ĐĐBQH-VP ngày 04/5/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng về việc tổng hợp, phản ánh kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Về việc này, UBND phường Vạn Mỹ có đăng tải chi tiết tại đây