Trang chủ

Tin mới nhất

HĐND quận tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 20/11/2019 | 11:41 | Lượt xem: 1324

Sáng ngày 19/11/2019, tại Hội trường tầng 4 trụ sở phường Vạn Mỹ, Tổ bầu cử số 4 HĐND quận ứng cử tại phường đã tiếp xúc cử tri, chuẩn bị Kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-202.

Tại Hội nghị tổng số có 10 lượt ý kiến của cử tri.

Ý kiến chung

- Các đại biểu cử tri nhất trí với việc đánh giá dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa XVIIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Các cử tri đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, phương pháp làm việc của các đại biểu thuộc Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận số 4 ứng cử tại phường Vạn Mỹ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị