Trang chủ

Tin mới nhất

Tổ chức chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh phường và Ban chỉ đạo An toàn giao thông phường thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”
Ngày đăng 09/11/2018 | 06:04 | Lượt xem: 60

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân phường về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè; vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường năm 2018.

Nhằm tiếp tục lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị cũng như giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, ngày 06/11/2018, tại Hội trường tầng 4 UBND phường đã tổ chức Chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Ban ATGT phường Vạn Mỹ thực hiện cuộc vận động "Cựu Chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông": Triển khai Kế hoạch tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị và triển khai thành lập mô hình "Ngõ tự quản" tại ngõ 278 Đà Nẵng.

Để tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, các hộ kinh doanh nâng cao việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của nhân dân về ý thức tôn trọng và chấp hành chủ trương của nhà nước về việc xây dựng đô thị văn minh. Đảm bảo an ninh trật tự cảnh quan môi trường, không có lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; không có quảng cáo, rao vặt.

Có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức xây dựng mô hình. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài để góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh đô thị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong việc chung tay xây dựng xã hội văn hóa, văn minh.