Trang chủ

Tin mới nhất

Phường Vạn Mỹ tổ chức mô hình “Hòa nhập cộng đồng, giáo dục hướng thiện”.
Ngày đăng 06/08/2018 | 04:29 | Lượt xem: 3671

Sáng ngày 03/8/2018, thực hiện Chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận và hướng

dẫn của Công an Quận Ngô Quyền về công tác đảm bảo ANTT xây dựng phong

trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường Vạn Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai xây

dựng mô hình "Hòa nhập cộng đồng, giáo dục hướng thiện".

 

Tới dự Hội nghị, về phía thành phố có lãnh đạo Phòng Phong trào; Phòng PC

81. Về phía lãnh đạo quận có đồng chí Trịnh Tuấn Anh - Phó Trưởng Công an;

các đồng chí đại diện các phòng ban; về phía phường có ông Nguyễn Xuân

Huâ - Quận ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; ông Hồ Xuân Thủy - Phó

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các ông bà Phó Chủ tịch HĐND,

UBND, Trưởng các Ban ngành Đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng 40 TDP trên

địa bàn phường.

 

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân dân phường chỉ đạo

các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ dân phố phối hợp thực hiện công tác đảm

bảo an ninh trật tự, công tác hòa nhập cộng đồng, xử lý giải quyết hiệu quả các

vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức,

tư tưởng và hành động cho những người có quá khứ phạm tội, giúp họ hòa nhập

cộng đồng, tạo niềm tin vươn lên trong cuộc sống, giúp họ hướng thiện trở thành

người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

 

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị giúp đỡ, tạo điều kiện cho những

người từng có hành vi vi phạm pháp luật xóa bỏ mặc cảm tự ti, vươn lên hướng

thiện, tin tưởng vào cuộc sống. Hạn chế tới mức thấp nhất khả năng, điều kiện

tái phạm và vi phạm pháp luật đối với những người chấp hành xong án phạt tù

về địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.