Trang chủ

Tin mới nhất

Quy chế nội bộ cung cấp thông tin tại Ủy ban nhân dân phường Vạn Mỹ
Ngày đăng 12/07/2018 | 10:38 | Lượt xem: 5232

Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu câu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND phường theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Chi tiết tại đây