Trang chủ

Tin mới nhất

Bảo hiểm xã hội thành phố: 37.646 hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 06/07/2018 | 09:20 | Lượt xem: 3816

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người lao động và người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân đến đóng BHXH, BHYT tại điểm thu BHXH quận Kiến An

6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận 58.171 hồ sơ tại bộ phận "một cửa" (cả năm 2017 là 71.643 hồ sơ). Cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông được áp dụng tại Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội 15 quận, huyện. Bộ phận "một cửa" của Bảo hiểm xã hội thành phố hiện thực hiện theo cơ chế "một cửa" với 28 thủ tục hành chính tại 5 lĩnh vực theo quy định, trong đó có 11 thủ tục được giải quyết theo cơ chế "một cửa" liên thông từ Bảo hiểm xã hội các quận, huyện lên Bảo hiểm xã hội thành phố.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông là giải pháp hữu hiệu thay đổi phương thức làm việc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, giảm được tình trạng cá nhân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, giúp hình thành môi trường làm việc lành mạnh, nghiêm túc, trang trọng, nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó tạo sự hài lòng, tin tưởng của người dân, tổ chức vào chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Từ năm 2013 đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố và Bưu điện thành phố còn phối hợp triển khai đồng bộ các dịch vụ qua hệ thống bưu điện như dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo danh mục thủ tục hành chính đã công bố năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Số lượng hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 là 59.268 hồ sơ, 6 tháng đầu năm 2018 là 37.646 hồ sơ.