Trang chủ

Tin mới nhất

Bảo đảm khai thác, vận hành hiệu quả hệ thống phần mềm Một cửa và Dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định
Ngày đăng 10/04/2018 | 08:24 | Lượt xem: 650

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến năm 2018, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, doanh nghiệp và người dân được nhanh chóng, thuận tiện góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác CCHC nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

 


Với mục tiêu tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm duy trì và tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 của thành phố. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai việc cài đặt, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tập huấn hướng dẫn khởi tạo dữ liệu, cấu hình, quản trị, vận hành khai thác hệ thống; rà soát kiểm tra các quy trình, thủ tục hành chính, thực hiện việc khởi tạo dữ liệu, phân quyền cho các cá nhân tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC…hoàn thành trước ngày 15/4/2018.

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện chủ động ban hành Quy chế vận hành hệ thống tại nội bộ cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên hệ thống phần mềm. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng hệ thống để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC được thuận tiện.

Đối với Văn phòng UBND thành phố, thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo cơ chế một cửa liên thông; niêm yết Bộ TTHC giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Thực hiện kết nối liên thông hồ sơ, TTHC giữa các Sở, ban, ngành và Văn phòng UBND thành phố đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đôn đốc, phối hợp hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của thành phố. Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, quận huyện vận hành hệ thống phần mềm; phát triển các chức năng về tổng hợp tự động số liệu từ các đơn vị tích hợp lên Cổng thông tin điện tử thành phố để kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, bảo đảm công khai tiến độ giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị và địa phương để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân theo dõi, giám sát.

 

Trâm Bầu