Trang chủ

Tin khác

Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Ngày đăng 25/06/2017 | 03:09 | Lượt xem: 80