Trang chủ

Thông tin bầu cử

Kỳ họp thứ sáu HĐND phường Vạn Mỹ khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 22/06/2018 | 05:18 | Lượt xem: 360

Ngày 22/6, HĐND phường Vạn Mỹ tổ chức kỳ họp lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có các ông bà là đại biểu của HĐND quận ứng cử tại phường, các ông, bà đại biểu HĐND phường; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường; các ông bà Bí thư, Tổ trưởng 40 tổ dân phố. Ông Nguyễn Xuân Huân, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Mỹ chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ sáu HĐND phường đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra đúng với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thực hiện các nội dung chủ yếu là: Thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; thảo luận và đề ra những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018; tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ của Ủy ban nhân dân phường, của các cơ quan chức năng; thảo luận, quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2018 đòi hỏi Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân phường cần phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong phường. Các biểu HĐND cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai Nghị quyết kỳ họp tới người dân trên địa bàn về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và 6 tháng cuối năm 2018, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn phường, đảm bảo đúng luật, sát với thực tiễn, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung cao cho công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Huân, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp yêu cầu Ủy ban nhân dân phường, các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường; bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của phường. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định và tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Hội đồng nhân dân phường kêu gọi chính quyền và Nhân dân trong phường phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.