Trang chủ

Thông tin bầu cử

HĐND phường Vạn Mỹ: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường
Ngày đăng 05/06/2018 | 08:28 | Lượt xem: 250

Ngày 01/6/2018, thường trực UBMTTQ phường Vạn Mỹ đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND phường chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND phường với các cử tri tại các khu vực bầu cử và hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường.

Trong các hội nghị, cử tri đã được nghe thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND phường về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội – ANQP 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong năm 2018, thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận; Nghị quyết của Đảng, HĐND phường, UBND phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách ước đạt 51,52% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị - TTXD được duy trì hiệu quả, đa số công trình xây dựng trên địa bàn có phép và thực hiện nghiêm túc các nội dung của quy chế dân chủ trong TTXD. Các hoạt động văn hóa xã hội phát triển sâu rộng, hướng về cơ sở; an sinh xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, ý thức trách nhiệm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quốc phòng địa phương đảm bảo, ANCT – TTATXH được giữ vững… Về việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND phường đã chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri . Tổng số có 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri, phường đã tập trung giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền.

Trong đợt tiếp xúc cử tri lần này tại các đơn vị bầu cử đã có 25 cử tri phát biểu, kiến nghị. Các ý kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề về TTĐT, VSMT, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường hệ thống chiếu sáng tại các ngõ ngách, chất lượng các dự án đang triển khai trên địa bàn phường và các vấn đề dân sinh khác.

Theo thông báo, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND phường Vạn Mỹ nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tổ chức họp trong 1 ngày, dự kiến tiến hành vào khoảng thời 22/6/2018.