lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch

Lĩnh vực Văn hóa thể thao và Du lịch

Ngày đăng 19/06/2019 | 08:30 | Lượt xem: 368
Chi tiết xem tại đây

Khu vực hồ nước màu xanh thuộc xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên) Người dân cần thận trọng khi tham quan

Ngày đăng 29/12/2016 | 04:34 | Lượt xem: 1229
(HPĐT) – Khoảng một tuần qua, trên các trang mạng đưa thông tin về địa điểm có tên "tuyệt tình cốc" ở xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên), thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Nơi đây vốn là hồ...

QT-01/2017: Cấp đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1.000 bản

Ngày đăng 25/05/2017 | 05:14 | Lượt xem: 742
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trách nhiệm và phương pháp cấp đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1.000 bản, nhằm đảm bảo cho tất cả cán bộ,...

QT-02/2017: Công nhận “gia đình văn hoá”

Ngày đăng 25/05/2017 | 05:13 | Lượt xem: 775
1 . MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định rõ: Hình thức tiếp nhận, quy trình và phương pháp xử lý thủ tục công nhận "gia đình văn hoá" 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có...

QT-03/2017: Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ngày đăng 25/05/2017 | 05:11 | Lượt xem: 764
1 . MỤC ĐÍCH Quy định rõ ràng, cụ thể về trình tự, hồ sơ, thủ tục thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở  đảm bảo thủ tục thực hiện được trung thực, chính xác, kịp thời 2....

Tổ chức lại các điểm VH-TT trên đường Lạch Tray: Phục vụ cộng đồng tốt hơn

Ngày đăng 29/12/2016 | 04:37 | Lượt xem: 1092
    Tuyến đường Lạch Tray tập trung nhiều điểm hoạt động văn hóa thể thao lớn của thành phố như : Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thiếu nhi, Cung Văn hóa...

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch 4

Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 316
  4.   PHÊ DUYỆT QUY ƯỚC TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA (HƯƠNG ƯỚC LÀNG VĂN HÓA) Trình tự thực hiện: - Dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa ( Hương ước làng...

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch 3

Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 318
3. THÀNH LẬP CLB THỂ DỤC, THỂ THAO Trình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã; - Uỷ ban nhân cấp xã tiếp nhận hồ sơ,...

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch 1

Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 350
1. CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TƯ NHÂN C Ó PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG, CÓ VỐN SÁCH BAN ĐẦU TỪ 500 ĐẾN DƯỚI 1.000 BẢN Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp...

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2

Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 349
  2. CÔNG NHẬN "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ" Trình tự thực hiện: - Hộ gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hoá" với Ban vận động "Toàn dân đoàn kết...