lĩnh vực tài liệu cơ bản

Lĩnh vực Văn phòng
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 513

 

208. XÁC NHẬN ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ

Trình tự thực hiện:

- Công dân gửi hồ sơ có nội dung yêu cầu xác nhận địa chỉ cư trú tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã ký xác nhận;

- Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

Văn bản đề nghị xác nhận

Thời hạn giải quyết:

Tối đa 01 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Công an cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận trực tiếp vào văn bản

Lệ phí:

Lệ phí xác nhận hành chính: 2.000đ/văn bản

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Xuất trình giấy tờ chứng minh việc cư trú tại địa phương

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực