lĩnh vực tài liệu cơ bản

Lĩnh vực Y tế 1
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 376

 

1. ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

Trình tự thực hiện:

- Công dân có nhu cầu mua thẻ BHYT tự nguyện gặp trực tiếp cán bộ trạm y tế cấp xã đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện;

- Trạm y tế cấp xã lập danh sách, trình Uỷ ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, đề nghị Bảo hiểm y tế cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Công dân nhận thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện tại Trạm y tế cấp xã (hoặc bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trạm Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

Thời hạn giải quyết:

Không xác định thời gian cụ thể

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Xuất trình Chứng minh nhân dân;

- Là công dân Việt Nam (trừ những người đã có thẻ BHYT bắt buộc theo quy định tại Điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ và trẻ em dưới sáu tuổi), cụ thể như sau:

+  Thành viên trong hộ gia đình, gồm những người có tên trong Sổ hộ khẩu và cùng sống trong một gia đình; trường hợp không có tên trong sổ hộ khẩu, nhưng có đăng ký tạm trú với thời hạn ít nhất một năm và cùng chung sống trong một hộ gia đình thì được tham gia cùng hộ gia đình đó nếu có nhu cầu;

+  Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện