lĩnh vực tài liệu cơ bản

Lĩnh vực y tế 3
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 354

3. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Trình tự

thực hiện:

- Tổ chức, công dân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Đoàn thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã đến hộ gia đình kinh doanh thẩm định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tổ chức, công dân, hộ gia đình nhận, ký bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại hộ gia đình kinh doanh;

- Đoàn thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kết quả thẩm định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tổ chức, công dân, hộ gia đình nhận Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp đủ điều kiện).

Cách thức

thực hiện:

Trực tiếp tại tổ chức, hộ gia đình

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Bản sao công chứng "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ" của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi có kết quả thẩm định)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cả tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Công an cấp xã, Quản lý thị trường

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

Lệ phí:

- Phí thẩm định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: 50.000đ

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm: 50.000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

  vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu I

- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu II

(Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao, không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh; các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống, không bao gói; các quán ăn, các quầy bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay trong ngày và các chợ, khu du lịch, các lễ hội, hội nghị do xã tổ chức và quản lý; các trường tiểu học, mầm non không thuộc diện quản lý của cấp trên. (Được Uỷ ban nhân dân cấp huyện uỷ quyền cấp giấy chứng nhận).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao;

- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.