lĩnh vực thanh tra

Lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 19/06/2019 | 08:32 | Lượt xem: 449
Chi tiết xem tại đây

QT-01/2017: Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Ngày đăng 26/05/2017 | 11:02 | Lượt xem: 606
MỤC ĐÍCH Quy định trình tự tổ chức thủ tục tiếp công dân tại cấp xã  PHẠM VI           Áp dụng cho trình tự tổ chức thủ...

QT-02/2017: Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Ngày đăng 26/05/2017 | 11:01 | Lượt xem: 564
MỤC ĐÍCH Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn cho tổ chức/công dân đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng pháp luật.  PHẠM VI ...

QT-03/2017: Giải quyết tố cáo

Ngày đăng 26/05/2017 | 11:00 | Lượt xem: 501
MỤC ĐÍCH Tiếp nhận, xem xét chặt chẽ các đơn thư tố cáo của tổ chức/công dân trên địa bàn nhằm hướng dẫn chuyển đơn hoặc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. PHẠM VI ...

Giải quyết tố cáo tại cấp xã.

Ngày đăng 24/08/2016 | 04:05 | Lượt xem: 875
Giải quyết tố cáo tại cấp xã. Theo quy định tại Điều 21 Luật tố cáo: thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể...

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Ngày đăng 24/08/2016 | 04:04 | Lượt xem: 695
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc...