lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 289

 

6. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét, có văn bản cho phép hoặc không cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (trong trường hợp không cho phép thì có văn bản trả lời cụ thể);

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó;

- Văn bản nhận bảo trợ và quản lý của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cả tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đảm bảo các điều kiện sau:

- Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phư­ơng;

- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và quản lý về các hoạt động giáo dục;

- Có giáo viên theo tiêu chuẩn:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm;

+ Có trình độ đào tạo trên chuẩn được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; được tạo điều kiện để phát huy tác dụng trong giảng dạy và giáo dục. Giáo viên chư­a đạt trình độ chuẩn được đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng đạt trình độ chuẩn để bố trí công việc phù hợp.

- Có phòng học theo quy định:

+ Đảm bảo đúng quy cách, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh về vệ sinh trường học; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh tàn tật, khuyết tật học tập thuận lợi;

+ Phòng học có các thiết bị sau:

 Bàn ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh;

 Bàn ghế cho giáo viên;

 Bảng lớp;

 Hệ thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi có điện);

         Hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học