lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 2
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 324

 

2.  SÁP NHẬP, CHIA TÁCH NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ và có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện chia tách, sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Sau khi kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã, căn cứ vào ý kiến trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định;

- Tổ chức hoặc công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

Tờ trình đề nghi sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thời hạn giải quyết:

25 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cả tổ chức và cá nhân   

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính             

Lệ phí:

Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân;

- Đảm bảo an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.