Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm
Ngày đăng 09/08/2017 | 04:46 | Lượt xem: 896

 

(Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 20-7-2017 của HĐND thành phố)

 

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ 15, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 19-6-2017 và Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 3-7-2017 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 trong 6 tháng đầu năm.

 

HĐND thành phố thống nhất với Báo cáo của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2017 và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

 

Sáu tháng đầu năm 2017, thành phố thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 trong bối cảnh kinh tế cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới, có sự đột phá, tương xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố. Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đột phá, nổi bật. Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà quan trọng vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu cả năm 2017.

 

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều tăng cao hơn bình quân chung cả nước, các trung tâm kinh tế lớn. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây và cao nhất toàn quốc. Hầu hết chỉ tiêu kinh tế ước đều nâng cao mức tăng trưởng so với cùng kỳ, như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,08%; kim ngạch xuất khẩu trên 3,17 tỷ USD, tăng 21,61%; sản lượng hàng qua cảng 43 triệu tấn, tăng 13,79%; tổng số hành khách khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trên 1,05 triệu luợt, tăng 25,04%; tổng số hàng hóa đi, đến 4.927 tấn, tăng 62,93%; khách du lịch trên 3 triệu lượt, tăng 10,7%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 34.802 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 10.128 tỷ đồng, tăng 17,8%; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, tăng chi cho đầu tư phát triển. Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn của thành phố đạt 3.714 tỷ đồng bằng 40,8% kế hoạch, tăng 949,2%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.598 doanh nghiệp, tăng 23,7%, với số vốn đăng ký là 7.405 tỷ đồng. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực, hiệu quả; xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo.

 

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn. Thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam; liên tục 4 năm được xếp thứ 2/63 tỉnh thành phố về cải cách hành chính. Đầu tư của các doanh nghiệp trong nước vào Hải Phòng tăng cao, các Tập đoàn Vingroup, Sungroup, Himlam, FLC đã và đang triển khai khẩn trương các dự án đầu tư về đô thị, du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục.

 

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạnh mẽ. Các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và thành phố bảo đảm tiến độ, trong đó nhiều dự án của thành phố được triển khai xây dựng với tiến độ rất nhanh.

 

Sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới.
Sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới.

 

Các lĩnh vực văn hoá xã hội đều đạt được kết quả cao. Các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo, an toàn, văn minh. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao; nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận với sự phát triển của thành phố. Việc bố trí ngân sách thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình người có công tăng cao so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội thành phố còn một số hạn chế. Hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh chưa đạt yêu cầu. Kết quả thu hút vốn FDI còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Thu ngân sách đạt cao song cơ cấu nguồn thu chưa ổn định, còn tình trạng bỏ sót nguồn thu, thất thu. Thu từ du lịch chưa tương xứng với số lượng du khách đến thành phố. Trong đầu tư phát triển còn thiếu chủ động tận dụng các cơ hội mới, nguồn lực nội tại của thành phố. Giải phóng mặt bằng còn hạn chế, ảnh hưởng tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm.

 

Hoạt động của các đoàn nghệ thuật thành phố còn mờ nhạt, chưa có chương trình biểu diễn lớn và có chất lượng. Tình trạng lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội chậm chuyển biến. Việc thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở còn chậm. Thành tích thi học sinh giỏi quốc tế và thể thao thành tích cao không đạt yêu cầu. Khả năng đáp ứng và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở một số bệnh viện còn hạn chế. Còn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Tình hình khiếu nại, tố cáo, trật tự, an toàn xã hội còn yếu tố phức tạp; số vụ và người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

 

Những yếu kém có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Một số chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố chậm được triển khai thực hiện. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của chính quyền các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của giai đoạn phát triển cao. Một số cán bộ, công chức thiếu ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương. Công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện ở một số ngành, lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

 

HĐND thành phố tán thành các nhiệm vụ, giải pháp UBND thành phố đề ra cho 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 154/2016/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và tập trung cao cho những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh".

 

Áp dụng triệt để, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, nợ đọng thuế; tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách thuế; đồng thời, kịp thời động viên các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách thành phố. Phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2017.

 

Xem xét ban hành và điều chỉnh hợp lý các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương, trong đó có mức phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển.

 

Rà soát, điều chỉnh các mức chi, nội dung chi không còn phù hợp các quy định và tình hình địa phương. Điều chỉnh, bổ sung chi lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố.

 

Tập trung cao cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư. Có biện pháp đủ mạnh, nâng hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng cán bộ, công chức hành chính các cấp đáp ứng tốt yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Duy trì và nâng cao chất lượng đối thoại với doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trở thành động lực quan trọng, đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố. Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân.

 

2. Khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2017; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm.

 

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công và thực hiện giải ngân kịp thời các dự án đầu tư công năm 2017. Sớm khởi công xây dựng các dự án trong kế hoạch 2017 còn chưa khởi công. Tập trung cao nguồn lực và sự chỉ đạo, điều hành để các dự án, công trình giao thông, du lịch trọng điểm, các công trình trọng điểm theo Nghị quyết của HĐND thành phố được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, như: Dự án phát triển Giao thông đô thị, Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn, mở rộng Quốc lộ 10, Đường bộ ven biển, cầu Bạch Đằng, cầu Hàn, cầu Đăng, cầu Hoàng Văn Thụ, đường Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, công viên Tam Bạc giai đoạn 2; các dự án về y tế và giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chỉnh trang, mở rộng đô thị; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng lại các khu chung cư Đồng Quốc Bình, Vạn Mỹ và các khu chung cư khác. Triển khai xây dựng các Dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng; xây dựng các khu chung cư và các dự án trên địa bàn thành phố; công khai, minh bạch các quy hoạch, dự án, các cơ chế, chính sách để nhân dân biết, giám sát thực hiện và đồng tình ủng hộ.

 

Xây dựng phương án huy động cao các nguồn vốn cho đầu tư phát triển thành phố năm 2018 theo đúng quy định về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng và về bội chi ngân sách địa phương. Triển khai nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới theo kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các năm tiếp theo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020.

 

3. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích tiêu dùng; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

 

Hoàn thành Đề án về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình HĐND thành phố; Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát bình ổn giá cả.

 

Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng. Giải quyết các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp An Dương, khu vực đảo Cát Hải để tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; thực hiện tốt các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng; sớm bàn giao mặt bằng cho thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeon tại Hải Phòng. Nghiên cứu chủ trương đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu do thành phố đầu tư hạ tầng kỹ thuật và quản lý, khai thác để chủ động trong mời gọi, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai.

 

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017; thực hiện các chương trình phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản năm 2017. Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao. Khẩn trương thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; về Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017, phấn đấu có thêm 25 xã đạt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Triển khai đầu tư xây dựng nông thôn mới 5 xã của huyện An Dương để phấn đấu đến hết năm 2018 huyện An Dương có 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, dự kiến kế hoạch các năm tiếp theo để đảm bảo toàn thành phố hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

 

4. Công tác quản lý, phát triển, chỉnh trang đô thị; bảo vệ tài nguyên môi trường.

 

Nâng cao chất lượng rà soát, lập, thẩm định, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn thành phố, nhất là: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2050.

 

Xem xét quyết định chủ trương đầu tư chỉnh trang một số tuyến phố trung tâm nội đô, cải tạo nâng cấp đường hè; nút giao thông; công viên; kè hai bên các tuyến sông: Cấm, Tam Bạc, Lạch Tray; chủ trương đầu tư dự án xây dựng Hệ thống quản lý giao thông đô thị thông minh thành phố Hải Phòng - giai đoạn I và triển khai các công việc tiếp theo. Đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án dở dang, kéo dài về xây dựng đô thị. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng.

 

Tập trung thực hiện thu hồi đất đối với các dự án theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Lập danh mục các dự án phải thu hồi đất, các dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, mức vốn ngân sách cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018. Xây dựng kế hoạch triển khai việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố, nhất là bản đồ địa chính số.

 

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về bảo vệ nguồn nước ngọt, xử lý rác thải nông thôn. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, đá, đất; tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý việc xả thải của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tập trung thực hiện tu bổ đê điều thường xuyên năm 2017, xử lý khắc phục các sự cố về đê điều, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

 

5. Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

 

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2017 - 2018. Kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học. Tổng kết, đánh giá 4 năm thực hiện mô hình trường học mới VNEN. Hoàn thiện Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình HĐND thành phố.

 

Không để xảy ra dịch bệnh; nâng chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm; không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Sớm xây dựng Đề án trình HĐND thành phố về giá viện phí theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế. Thực hiện tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện: Hữu nghị Việt - Tiệp, Trẻ em, Phụ sản. Triển khai thực hiện theo lộ trình Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11-12-2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hợp nhất bệnh viện hạng 3 với trung tâm y tế tại một số quận, huyện thành trung tâm y tế quận, huyện.

 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, bảo đảm an sinh, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm. Xây dựng quy chế tổ chức lễ hội, đảm bảo an toàn, lành mạnh, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ 8 năm 2017 và các môn thi đấu trong chương trình Đại hội.

 

Xây dựng quy hoạch hoạt động báo chí. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố; nghiên cứu xây dựng thêm kênh truyền hình.

 

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ; tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về chế độ chính sách với người có công. Hoàn thành giai đoạn 2 Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng các thiết chế công đoàn tại các Khu công nghiệp theo Quyết định 655/QĐ/TTg ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phhủ về việc Phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất". Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về lao động; tập trung vào công tác bảo trợ xã hội, tăng cường hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định.

 

6. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

 

Tiếp tục thực hiện Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng. Kiểm tra công tác cải cách hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2017. Triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố, sở, ngành, quận, huyện.

 

Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu kiện của người dân, hạn chế để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người. Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

Xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố để triển khai thực hiện các văn bản luật, quy định của Trung ương.

 

Tăng cường và mở rộng nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch, triển khai tổ chức Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại Hải Phòng.

 

7. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường sống an bình, văn minh, thân thiện. Kiềm chế tai nạn giao thông. Bảo đảm nguồn ngân sách thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn năm 2017 theo kế hoạch; đẩy nhanh việc xây dựng công trình khu vực phòng thủ của thành phố.

 

8. Xây dựng các kế hoạch, các cơ chế chính sách năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

Triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước và chỉ tiêu biên chế của thành phố năm 2018 bảo đảm tính tích cực, khả thi, phù hợp với thực tiễn của thành phố. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND thành phố trong 6 tháng cuối năm 2017.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

 

Giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể.

 

Giao Thường trực HĐND thành phố; các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nghị quyết này được HĐND thành phố khoá 15, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13-7-2017.

Chủ tịch

                   Lê Văn Thành