Trang chủ

Hoạt động nổi bật

Xây dựng “Ngõ Tự quản” tại ngõ 319 Đà Nẵng
Ngày đăng 09/11/2018 | 06:11 | Lượt xem: 59

Xây dựng "Ngõ Tự quản" tại ngõ 319 Đà Nẵng

Nhằm truyên truyền, giáo dục sâu rộng đến nhân dân, các hộ kinh doanh nâng cao về việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị.   

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của nhân dân về ý thức tôn trọng và chấp hành chủ trương của nhà nước về việc xây dựng đô thị văn minh.Đảm bảo an ninh trật tự cảnh quan môi trường; không có bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; không có quảng cáo, rao vặt.

Có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức xây dựng mô hình. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài để góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh đô thị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong việc chung tay xây dựng xã hội văn hóa, văn minh.

Xây dựng "Ngõ Tự quản" tại ngõ 319 Đà Nẵng: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, các đơn vị liên quan, lãnh đạo Tổ dân phố cùng vận động cộng đồng dân cư trong ngõ tham gia: giữ gìn vệ sinh trong gia đình, khu phố, bỏ rác đúng nơi quy định, trang bị các thùng rác, trồng cây xanh, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán. Đồng thời tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh trong khu phố theo định kỳ, đạt các tiêu chí sau:

- Không dán quảng cáo rao vặt trái quy định;

- Không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán;

- Mọi người dân ứng xử có văn hóa trong cộng đồng dân cư, nơi công cộng.