Trang chủ

Hoạt động nổi bật

Quận Ngô Quyền: Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII
Ngày đăng 06/07/2018 | 09:00 | Lượt xem: 1826

Sáng 5/7, HĐND quận Ngô Quyền khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội của quận Ngô Quyền 6 tháng đầu năm 2018 tương đối ổn định, các chỉ tiêu kinh tế, ngân sách đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn ước đạt 748.870 triệu đồng, bằng 50,22% kế hoạch năm, tăng 9,17% so với cùng kỳ; doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn ước đạt 14.088.480 triệu đồng, bằng 50,68% kế hoạch năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ.
 


Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Khúc Văn Phung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018

Năm 2018, quận Ngô Quyền tập trung cao thực hiện chủ đề năm của thành phố, chủ động, quyết liệt trong công tác đôn đốc, chống thất thu ngân sách nhà nước và đảm bảo kỷ cương trong quản lý và điều hành ngân sách.

Theo chương trình làm việc, trong 2 ngày 5/7 và 6/7, kỳ họp sẽ tiếp tục với nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND quận; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận; các Tổ đại biểu thảo luận; giải trình, chất vất và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận và các ngành trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận Ngô Quyền tập trung thảo luận và thông qua các Nghị quyết về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019; chương trình giám sát năm 2019 của HĐND quận.

Tô Thành