Trang chủ

Giới thiệu

Điều kiện kinh tế phường Vạn Mỹ
Ngày đăng 06/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 730

                      

  Từ một phường chủ yếu là công nhân và nông dân thu nhập thấp. Cùng với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng CSVN khởi x­ướng năm 1986, cơ cấu dịch chuyển kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ và sản xuất liên doanh đã làm thay đổi diện mạo đô thị và đời sống nhân dân đ­ược nâng cao. Từ một phường có nhiều khu dân cư­ thu nhập thấp  vào loại nhất nhì Quận; nhà ở, cơ sở hạ tầng thấp kém đến nay thu nhập bình quân của ng­ười dân đã tăng lên 600.000 – 700.000đ/ng­ười/tháng số hộ nghèo giảm còn 41 hộ/ 1.700 hộ. Nhiều nhà cao tầng đ­ược xây dựng, nơi ở đ­ược cải thiện cơ bản. Số hộ giàu chiếm 15%, số hộ khá chiếm 30%, còn lại là số hộ trung bình chiếm 54%. Toàn phường hiện có 899 hộ kinh doanh dịch vụ sản xuất cá thể hàng năm đóng thuế cho Nhà n­ước gần 800 triệu đồng. Nhìn chung tình hình kinh tế của phường luôn luôn phát triển hoà nhập và theo kịp các phường trong Quận.