Trang chủ

Giới thiệu

Danh sách Thường trực Đảng ủy phường
Ngày đăng 03/08/2016 | 03:31 | Lượt xem: 1116

Danh sách Thường trực Đảng ủy phường

1. Đ/c Nguyễn Xuân Huân – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 0225.3825182

2. Đ/c Dương Thị Thanh Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 0225.3825182

3. Đ/c Hồ Xuân Thủy – Phó Bí thư  Đảng ủy phường

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 0225.3825182