Trang chủ

Giới thiệu

Danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường
Ngày đăng 03/08/2016 | 03:07 | Lượt xem: 1158

Danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường

1. Đ/c Hồ Xuân Thủy – Chủ tịch UBND phường

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 031.3766444

2. Đ/c Nguyễn Hùng Anh  – Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 031.3766444

3. Đ/c Bùi Xuân Cường  - Phó Chủ tịch UBND phường

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 031.3766444