VĂN BẢN PHÁP QUY

Legislation code 368 /2012 /QĐ-UBND
Issuing date 18/12/2012
Published time 18/12/2012
Signer Lê Văn Hệ
Subject Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Vạn Mỹ
Agencies issued UBND phường Vạn Mỹ
Legislation type Quyết định
Start date reviews
End date reviews
File attach
20160622102807.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
dong-gop-y-kien
Full name (*)
Address (*)
Email (*)
Phone number (*)
Title (*)
File attach
Content (*)
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA