VĂN BẢN PHÁP QUY

Legislation code 11 /2016/QĐ-UBND
Issuing date 02/02/2016
Published time 02/02/2016
Signer Hồ Xuân Thủy
Subject Quyết định bàn hành quy định thực hiện Dân chủ ở phường Vạn Mỹ
Agencies issued UBND phường Vạn Mỹ
Legislation type Quyết định
Start date reviews
End date reviews
File attach
20160622102618.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
dong-gop-y-kien
Full name (*)
Address (*)
Email (*)
Phone number (*)
Title (*)
File attach
Content (*)
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA