Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Kiểm tra về việc thực hiện các quy định trong hoạt động thương mại, dịch vụ, phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn phường Vạn Mỹ.
Ngày đăng 09/03/2020 | 05:45 | Lượt xem: 2299

Chiều ngày 08/3/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tại chợ Vạn Mỹ, các cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm trên địa bàn.