Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Vạn Mỹ khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 30/12/2019 | 04:15 | Lượt xem: 1553

Ngày 19/12/2019, HĐND phường Vạn Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.