Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Hội nghị tuyên truyền về công tác xã hội với Người khuyết tật, Người rối nhiễu tâm trí.
Ngày đăng 01/10/2019 | 01:59 | Lượt xem: 1587

Thực hiện Công văn số 23/TTCTXH ngày 18/01/2019 của Trung tâm Công tác xã hội về tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội nhằm nâng cao nhận thức và năng lực giải quyết các vấn đề xã hội ở cộng đồng, được sự quan tâm phối hợp của Ủy ban nhân dân phường Vạn Mỹ, Phòng Lao động TB & XH Quận; Trung tâm Công tác xã hội Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác xã hội với Người khuyết tật, Người rối nhiễu tâm trí.

Đến dự Hội nghị, về phía Thành phố có ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Phòng Truyền thông - Phát triển cộng đồng. Về phía phường có bà Dương Thị Thanh Mai - Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường; các ông bà PCT HĐND, UBND; trưởng các Ban ngành Đoàn thể; các Tổ chức chính trị xã hội; Bí thư, Tổ trưởng TDP phường; các đơn vị, trường học trên địa bàn; Người khuyết tật và đại diện gia đình có người khuyết tật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị