Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Danh sách Đảng ủy phường Vạn Mỹ

Ngày đăng 24/06/2019 | 09:12 | Lượt xem: 890
  DANH SÁCH Đảng ủy phường Vạn Mỹ   STT Họ và tên Chức danh Năm sinh Số...

Danh sách Ủy viên UBMTTQVN phường Vạn Mỹ

Ngày đăng 24/06/2019 | 09:11 | Lượt xem: 791
DANH SÁCH UB MTTQVN phường Vạn Mỹ   STT Họ và tên Chức danh Năm sinh Số điện thoại...

Danh sách Cán bộ công chức - Người lao động tại UBND phường

Ngày đăng 24/06/2019 | 08:59 | Lượt xem: 782
DANH SÁCH Cán bộ công chức - Người lao động phường Vạn Mỹ   Stt Họ và tên Chức danh Năm sinh ...

Danh sách Thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Ngày đăng 04/08/2016 | 09:59 | Lượt xem: 885
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể   1. Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường + Bà Dương Thị Thanh Mai – Chủ tịch + Ông Nguyễn Đình Vượng – Phó Chủ tịch + Ông...

Danh sách Thường trực Đảng ủy phường

Ngày đăng 03/08/2016 | 03:31 | Lượt xem: 1131
Danh sách Thường trực Đảng ủy phường 1. Đ/c Nguyễn Xuân Huân – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. - Số...

Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân phường

Ngày đăng 03/08/2016 | 03:14 | Lượt xem: 987
Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân phường 1. Đ/c Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch HĐND phường - Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. - Số...

Danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 03/08/2016 | 03:07 | Lượt xem: 1185
Danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 1. Đ/c Hồ Xuân Thủy – Chủ tịch UBND phường - Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. - Số điện...

Người phát ngôn

Ngày đăng 22/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 834
NGƯỜI PHÁT NGÔN PHƯỜNG VẠN MỸ   Họ và tên: Nguyễn Hùng Anh Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Điện thoại: 0904851974 Thư điện tử:   ...

Danh sách Cán bộ công chức - Người lao động tại UBND phường

Ngày đăng 15/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 602
STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 1 Đinh Thị Kim Dung Bí thư Đảng ủy 0936720379 ...

Quy chế hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Vạn Mỹ

Ngày đăng 15/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 623
Sơ đồ cơ cấu tổ chức phường Vạn Mỹ