Trang chủ

Tin tức sự kiện

Lịch công tác tuần
Ngày đăng 22/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 196

Lịch công tác tuần Từ 22/6/2015 đến ngày 27/6/2015

 

Văn phòng UBND

Phường Vạn Mỹ

 

 

 

Lịch công tác tuần của phường

Từ  ngày 22/6/2015 đến ngày 27/6/2015

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2

22/6

Sáng

- Họp tiếp xúc cử tri tại phường Cầu Tre

 

- Đ/c Dung, đ/c Mai, đ/c Dân, đ/c Quy

- HT P. Cầu Tre

Chiều

- Giao ban cơ quan

 

 

- Lãnh đạo, CBCC, Người LĐ

- HT UBND

Thứ 3

 

 

23/6

Sáng

- Họp tại Quận

 

- Đ/c Hệ

- HT

UBND quận

Chiều

- Họp tại Quận

 

- Đ/c Hùng Anh

- HT

UBND quận

Thứ 4

24/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

25/6

Sáng

 - Lãnh đạo tiếp dân

 

- Đ/c H.Anh

- HT UBND

Chiều

- Họp tại quận

 

- Đ/c H.Anh

- HT

UBND quận

Thứ 6

26/6

Sáng

- Họp tại Quận

 

- Đ/c Hệ

- HT

UBND quận

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

27/6

Sáng

- Trực "Một cửa"

- Đ/c H. Anh

 

 

- Bộ phận Một cửa

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật

28/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều