nội quy lịch tiếp công dân

NỘI QUY CƠ QUAN, TIẾP CÔNG DÂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VẠN MỸ
Ngày đăng 09/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 418

Để đảm bảo kỷ luật lao động và thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, ứng xử của cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tại cơ quan Uỷ ban nhân dân phường Vạn Mỹ, Uỷ ban nhân phường Vạn Mỹ quy định như sau: I. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ĐẾN GIAO DỊCH 1. Liên hệ với cán bộ tiếp dân để được hướng dẫn; 2. Tuân thủ nội quy cơ quan và các quy định của pháp luật; 3. Công dân đến giao dịch phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giao tiếp có văn hoá; 4. Công dân đến giao dịch nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc yêu cầu giải quyết; 5. Không làm mất trật tự tại cơ quan và có ý thức giữ gìn vệ sinh chung; 6. Không được mang vũ khí, vật liệu nổ, khí độc, chất dễ cháy vào trụ sở Uỷ ban phường; 7. Đóng góp ý kiến cho cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban nhân dân phường bằng hình thức trực tiếp hoặc ghi ý kiến vào sổ góp ý đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính. II. ĐỐI VỚI CÁN BỘ - CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN CƠ QUAN 1. Đảm bảo thời gian làm việc theo quy định, không bỏ vị trí hoặc làm việc riêng trong trong giờ làm việc, nghỉ việc riêng phải xin phép và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường. Đeo thẻ công chức theo quy định; 2. Luôn trao dồi đạo đức, tác phong; trang phục gọn gàng, lịch sự; thái độ niềm nở, khiêm tốn, nhiệt tình; 3. Có trách nhiệm hướng dẫn; giải thích cụ thể, rõ ràng, đúng pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực hiện nhiệm vụ; 4. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ; giữ gìn bảo mật tài liệu, không được tự ý cung cấp tình hình, số liệu và công việc nội bộ cơ quan cho người khác khi chưa có ý kiến của lãnh đạo; 5. Có ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản, bảo vệ cơ quan, luôn luôn giữ gìn vệ sinh cơ quan sạch đẹp, tiết kiệm điện nước và không sử dụng điện thoại vào việc riêng; 6. Từng phòng phải có trách nhiệm bảo quản tài sản được giao, không được di chuyển từ phòng này sang phòng khác hay di chuyển ra khỏi cơ quan khi chưa có ý kiến của lãnh đạo. Hết giờ làm việc phải cắt điện, khoá cửa; 7. Các ban ngành đoàn thể khi cần sinh hoạt hội họp tại hội trường hoặc phòng họp. Cần liên hệ với văn phòng Uỷ ban để bố trí sắp xếp, sau khi họp xong phải dọn vệ sinh sạch sẽ và bàn giao lại cho văn phòng; Trên đây là những quy định chung của cơ quan. Đề nghị mọi công dân, quý khách khi đến liên hệ công việc và toàn thể cán bộ - công chức, nhân viên cơ quan phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy này./. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Uỷ ban nhân dân phường Vạn Mỹ yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành và thực hiện những quy định sau:       I. NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ: 1. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân; 2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại; 3. Không mang theo các loại vũ khí, chất độc hại, cháy nổ vào nơi tiếp công dân, công dân phải giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; 4. Đư­ợc hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo 5. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung; 6. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân. II. CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN: 1. Khi làm nhiệm vụ cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định, tự giới thiệu về mình để công dân được biết. 2. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân; 3. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;Tr­ường hợp công dân đến trình bày trực tiếp thì yêu cầu, hướng dẫn công dân viết thành văn bản hoặc ký tên, điểm chỉ xác nhận vào văn bản do người tiếp công dân ghi lại; 4. Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc; 5. Từ chối tiếp đối với trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh, đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho công dân; người vi phạm quy chế tiếp công dân; 6. Tôn trọng, lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày; 7. Hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; 8. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo; III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN 1. Thời gian tiếp công dân: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính        Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h 2. Lãnh đạo tiếp công dân vào thứ 6 hàng tuần        Sáng từ 8h đến 11h        Trong trường hợp công dân có nhu cầu trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thì phải đăng ký nội dung cần trao đổi với công chức tiếp công dân. 3. Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường.