nội quy lịch tiếp công dân

NỘI QUY CƠ QUAN, TIẾP CÔNG DÂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VẠN MỸ

Ngày đăng 09/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 254
Để đảm bảo kỷ luật lao động và thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, ứng xử của cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tại cơ quan Uỷ ban nhân dân phường Vạn Mỹ, Uỷ...