lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch 3
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 198

3. THÀNH LẬP CLB THỂ DỤC, THỂ THAO

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Uỷ ban nhân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả;

- Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

03 bộ, gồm:

- Đề án thành lập Trung tâm, CLB Thể dục, thể thao;

- Tờ trình về đề án thành lập Trung tâm, CLB Thể dục, thể thao;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập.

Thời hạn giải quyết:

50 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thành lập Trung tâm, CLB Thể dục, thể thao

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi tổ chức được thành lập

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

- Quyết định 100/2005/QĐ-TTg  ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010.