lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 224

 

2. CÔNG NHẬN "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ"

Trình tự thực hiện:

- Hộ gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hoá" với Ban vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư";

- Ban Vận động bình xét và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận gia đình đạt tiêu chuẩn " Gia đình văn hoá";

- Nhận giấy chứng nhận " Gia đình văn hoá" tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc nhà văn hoá xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Bản đăng ký xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa";

- Biên bản họp bình xét ở khu dân cư theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận danh hiệu "GDDVH" (có trên 50 % số người tham dự nhất trí);

- Công văn đề nghị của Ban vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư".

Thời hạn giải quyết:

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận "gia đình văn hoá"

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phải là gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương;

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng;

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/06/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".