lĩnh vực tài liệu cơ bản

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do phường quản lý
Ngày đăng 27/06/2013 | 12:00 | Lượt xem: 436

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do phường quản lý

 

 

 

Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường;

- Bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả;

- Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Địa chỉ: Số 1 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền,Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313.836159

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp xây dựng công trình trên diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định thì phải được xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp).

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có, do chủ nhà ở đó tự vẽ (02 bộ).

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp phường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp phường

- Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 50.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Mẫu: Phụ lục số 5 (sử dụng cho nhà ở nông thôn)

(Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

( Đề nghị bấm trực tiếp để xem chi tiết)

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trình;

- Nghị định số 08/2005/ NĐ-CP ngày 24/01/ 2005 về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 16/01/1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành "Qui trình cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng" và Quyết định số 1934/QĐ-UB ngày 17/8/2002 về phân cấp và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

 

 

Tài liệu viện dẫn:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-;

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ;

- Nghị định số 08/2005/ NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ;