lĩnh vực tài liệu cơ bản

Lĩnh vực Y tế 2
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 361

 

2. CẤP GIẤY CHỨNG SINH

Trình tự thực hiện:

- Công dân sinh con tại Trạm Y tế;

- Trạm Y tế ghi vào sổ sinh và cấp giấy chứng sinh;

- Công dân nhận giấy chứng sinh tại Trạm Y tế.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trạm Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

Sổ khám thai

Thời hạn giải quyết:

Tối đa 15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trạm Y tế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng sinh

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Sinh con tại Trạm Y tế cấp xã

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp ban hành Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch