Trang chủ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Ngày đăng 16/06/2017 | 02:39 | Lượt xem: 1010

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì.


        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận kết quả đạt được qua một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thể hiện trong báo cáo sơ kết và được minh chứng rõ nét qua 10 tham luận của các bộ, ban, ngành, địa phương. Những kết quả bước đầu quan trọng đạt được khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết; tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi, cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm cho tới đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua một năm thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm mới, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực được biểu dương, nhân rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị còn những hạn chế, khuyết điểm như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy còn lúng túng; trong quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuy hình thức khá phong phú nhưng nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất. Có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương. Nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình chưa cao, vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm, phải xử lý kỷ luật…

Về nhiệm vụ thực hiện thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết, sát sao, cụ thể, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, từng địa phương, cơ quan, đơn vị,… góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò người đứng đầu một cách thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Tiếp tục quan tâm nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhằm khơi gợi những mặt tích cực, đấu tranh hiệu quả với cái xấu; kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trong đó Hải Phòng có đồng chí Phạm Đức Trào, nguyên Bí thư Chi bộ Lương Khê 5, phường Tràng Cát, quận Hải An được khen thưởng/.

Hồng Dương

Văn phòng Thành ủy