Trang chủ

Giới thiệu

Danh sách Cán bộ công chức - Người lao động tại UBND phường
Ngày đăng 15/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 601

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 1 Đinh Thị Kim Dung Bí thư Đảng ủy 0936720379 2 Lê Văn Hệ Chủ tịch UBND 0982445896 3 Dương Thị Thanh Mai Chủ tịch MTTQ phường 0915321808 4 Lê Đình Dân Chủ tịch Hội CCB 0904964574 5 Phùng Thị Quy Chủ tịch Hội Phụ nữ 0948157488 6 Lương Hồng Vân Bí thư đoàn thanh niên 0973759081 7 Nguyễn Bích Diệp Huê Văn phòng Đảng uỷ 0934221718 8 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Chủ tịch UBND 01685305996 9 Nguyễn Hùng Anh Phó Chủ tịch UBND 0904851974 10 Trần Thị Mai Phương CC Van hoá xã hội 0915011388 11 Trương Thị Thuý Nga CC Văn phòng thống kê 0934353523 12 Nguyễn Thị Quỳnh Văn phòng-Thống kê 0986.306292 13 Nguyễn Thị Lan CC Tài chính kế toán 0904332603 14 Nguyễn Thanh Tùng CC Tài chính kế toán 0963363115 15 Phạm Thị Nga CC Tài chính kế toán 0904102087 16 Đỗ Văn Ngân Chỉ huy trưởng Quân sự 0973697439 17 Bùi Quang Anh CC Địa chính xây dựng 0914471450 18 Nguyễn Quang Thịnh CC Địa chính xây dựng 0912.117122 19 Phạm Thị Huyền Trang CC Địa chính xây dựng 0906025799 20 Trần Thị Kim Chi CC Văn hóa - Xã hội 0912253721 21 Nguyễn Thị Nghĩa CC Văn hóa - Xã hội 0979838325 22 Phạm Thị Ngọc Thuý CC Tư pháp - Hộ tịch 0904725454 23 Nguyễn Thị Hiền CC Tư pháp - Hộ tịch 01263.476696 24 Đỗ Quang Ngọc Tư pháp - Hộ tịch 0979.792689 25 Bùi Duy Hùng Tổ QLĐT 0919.104150 26 Vũ Duy Linh Tổ QLĐT 0938.175579 27 Trần Ngọc Tuấn TTổ                     Tổ QLĐT 0934.488311 28 Phạm Thị Ninh Ta                        Tạp vụ 01205.595392 29 Nguyễn Văn Chiến Ba                       Bảo vệ 01684.554045 30 Trần Xuân Tùng Bảo vệ 01668.848041