Trang chủ

Giới thiệu

Người phát ngôn
Ngày đăng 22/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 834

NGƯỜI PHÁT NGÔN PHƯỜNG VẠN MỸ   Họ và tên: Nguyễn Hùng Anh Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Điện thoại: 0904851974 Thư điện tử:   nguyenhunganh@haiphong.gov. vn    

NGƯỜI PHÁT NGÔN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VẠN MỸ

 

Họ và tên: Nguyễn Hùng Anh

Chức danh: Phó Chủ tịch TT Ủy ban nhân dân

Điện thoại: 0904851974

Email: hunganh.vanmy.nq@gmail.com