Trang chủ

Giới thiệu

Ban chấp hành Đảng bộ phường Vạn Mỹ, khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng 09/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 584

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh

Chức vụ công tác 
hiện tại

 1.  

Đinh Thị Kim Dung

22.2.1969

Bí thư Đảng ủy phường

 1.  

Lê Văn Hệ

10.5.1959

Chủ tịch UBND phường

 1.  

Dương Thị Thanh Mai

27.8.1971

Chủ tịch UBMTTQVN phường

 1.  

Nguyễn Hùng Anh

3.9.1974

PCT UBND phường

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hà

18.11.1979

PCT UBND phường

 1.  

Lê Văn Bình

25.9.1976

Trưởng công an phường

 1.  

Bùi Thị Thúy Hằng

06.8.1976

Hiệu trưởng trường THCS

 Quang Trung

 1.  

Đỗ Văn Ngân

27.10.1974

Chỉ huy trưởng Quân sự phường

 1.  

Nguyễn Quang Thái

05.10.1953

Bí thư Chi bộ TDP số 8

 1.  

Nguyễn Thị Nhạn

14.11.1952

Bí thư chi bộ TDP số 19

 1.  

Mai Quý Dương

21.3.1943

Bí thư chi bộ TDP số 17

 1.  

Nguyễn Thị Nguyên

07.11.1983

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường

 1.  

Trần Thị Mai Phương

01.8.1981

CC Văn hóa xã hội

 1.  

Ngô Văn Chiến

18.11.1946

UV BTV Hội CCB phường

 1.  

Phạm Quang Hà

02.10.1966

Bí thư Chi bộ Hantest