Trang chủ

Giới thiệu

Danh sách Thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Ngày đăng 04/08/2016 | 09:59 | Lượt xem: 907

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

 

1. Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

+ Bà Dương Thị Thanh Mai – Chủ tịch

+ Ông Nguyễn Đình Vượng – Phó Chủ tịch

+ Ông Đào Minh Tân – Phó Chủ tịch

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan:

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

+ Bà Nguyễn Thị Nguyên – Chủ tịch

+ Bà Nguyễn Thị Thành – Phó Chủ tịch

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan:

3. Hội Cựu chiến binh

+ Ông Lê Đình Dân – Chủ tịch

+ Ông Ngô Văn Chiến – Phó Chủ tịch

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan:

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ Bà Lương Hồng Vân – Bí thư

+ Bà Nguyễn Bích Diệp Huê – Phó Bí thư

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: