Trang chủ

Giới thiệu

Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân phường
Ngày đăng 03/08/2016 | 03:14 | Lượt xem: 689

Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân phường

1. Đ/c Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch HĐND phường

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 031.3766444

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà– Phó Chủ tịch HĐND phường

- Địa chỉ: Số 4 đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại cơ quan: 031.3766444