Trang chủ

Cải cách hành chính

Khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố và đối thoại trực tuyến “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng thành thành phố thông minh”
Ngày đăng 16/06/2017 | 02:46 | Lượt xem: 650

Sáng 11/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố và đối thoại trực tuyến "Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng thành thành phố thông minh". Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí tới dự buổi lễ.

Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố, chuyển đổi dữ liệu và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai tại các sở, ngành, quận huyện tập trung về một địa chỉ truy cập duy nhất là http://dichvucong.haiphong.gov.vn. Quá trình triển khai xây dựng Cổng, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân các quận Đồ Sơn, Hồng Bàng, Ngô Quyền kết nối thành công phần mềm một cửa của các đơn vị với Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố. Cổng Dịch vụ công cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt trên môi trường mạng; đảm bảo cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép; người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ; triển khai hình thức sử dụng dịch vụ bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến. Cổng Dịch vụ công thành phố đã bước đầu cung cấp 107 dịch vụ mức độ 3; 66 dịch vụ công mức độ 4, đảm bảo kỹ thuật sẵn sàng kết nối với phần mềm một cửa điện tử của các đơn vị khác theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.


           Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đánh giá: Cổng Dịch vụ công trực tuyến chính thức vận hành sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố. Để Cổng Dịch vụ công hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện kết nối phần mềm một cửa điện tử đang triển khai tại các đơn vị với cổng dịch vụ công thành phố; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, công khai thông tin về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện rà soát, bổ sung quy trình, phương thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và khai thác Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố. Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung nội dung chấm điểm cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện về chỉ số đánh giá hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh, trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử cũng như triển khai Đề án Chính quyền điện tử thành phố đến năm 2020, việc đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến chỉ là bước đi đầu tiên, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi thành phố không chỉ đơn thuần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng mới mà đồng thời phải cải cách bộ máy hành chính, tối ưu hóa quy trình vận hành, mở rộng việc cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính công đa dạng, một cách thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện kết nối phần mềm một cửa điện tử đang triển khai tại các đơn vị với Cổng Dịch vụ công thành phố; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, và công khai thông tin về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện rà soát, bổ sung quy trình, phương thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; kết hợp chặt chẽ với việc triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và khai thác Cổng Dịch công trực tuyến thành phố.

          Đối với cuộc đối thoại trực tuyến  "Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng thành thành phố thông minh", Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam biểu dương Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố và một số sở, ngành thời gian qua đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, nỗ lực tổ chức các phiên đối thoại trực tuyến để tiếp nhận và trả lời các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhân dân thành phố qua mạng Internet. Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, cùng tham gia chủ trì các phiên đối thoại trực tuyến, đưa "kênh tiếp dân hiện đại" này vào hoạt động nề nếp, thường xuyên, liên tục, giúp thành phố lắng nghe và trực tiếp giải quyết những vướng mắc, những ý kiến, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Nguyễn Thu Hường

Văn phòng Thành uỷ