Trang chủ

Cải cách hành chính

Tiếp tục nâng cao công tác cải cách tư pháp trong năm 2017
Ngày đăng 29/12/2016 | 04:16 | Lượt xem: 6934

Tiếp tục nâng cao công tác cải cách tư pháp trong năm 2017

Sáng 27/12, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2016.  Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban cải cách tư pháp thành phố. Cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

 

 
Theo báo cáo của Ban cải cách tư pháp thành phố, năm 2016, công tác cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận s92-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố nhiệm kỳ 2016-2020 được kiện toàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Thành ủy đối với các cơ quan tư pháp. Công tác giám sát của HĐND thành phố đối vi hoạt động cải cách tư pháp và các cơ quan tư pháp được tăng cưng. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét x, thi hành án được nâng cao; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp có chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ pháp lý. Tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách tư pháp, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác trin khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp chưa đồng bộ, chưa đảm bảo tiến độ, hiệu quả chưa cao; công tác thông tin chưa thực hiện thường xuyên. Cht lượng xét x án dân sự tuy được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Một s chỉ tiêu thi hành án dân sự chưa đạt tiến độ yêu cầu, s vụ việc phải thi hành còn tn đọng nhiều. Cơ sở vật cht, trang thiết bị, phương tiện m vic của một s cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp chưa đáp ng yêu cu của nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mi.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Ban cải cách tư pháp thành phố yêu cầu trong năm 2017, Ban cải cách tư pháp thành phố tiếp tục thực hiện toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố v công tác cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng và tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử trong việc thực thi pháp luật và cải cách tư pháp. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững vàng về bn lĩnh chính trị và nghề nghiệp, có đạo đức trong sáng, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị cũng nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Ban cải cách tư pháp thành phố nhiệm kỳ 2016-2020.

Đỗ Hoàn